Regulamin prenumeraty

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i zakupu prenumeraty czasopism wydawanych przez Instytut Badań historycznych i Krajoznawczych Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (62-500), ul. Wojska Polskiego 15c, NIP 665-23-49-849
 2. Zamówienia na prenumeraty przyjmowane są na okresy roczne lub półroczne.
 3. Przez prenumeratę roczną rozumie się 12 kolejnych numerów miesięczników lub 4 kolejne numery kwartalników oraz ewentualne wydania specjalne/dodatki do numerów objętych prenumeratą.
 4. Przez prenumeratę półroczną rozumie się 6 kolejnych numerów miesięczników oraz ewentualne wydania specjalne/dodatki do numerów objętych prenumeratą.
 5. Aktualny cennik prenumeraty jest podawany w każdym numerze czasopisma oraz na stronie http://ibhik.pl/
 6. Cena prenumeraty nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
 7. Osoba pragnąca otrzymywać prenumeratę wybranego czasopisma powinna w pierwszej kolejności dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez stronę internetową http://ibhik.pl/
  2. mailem na adres: prenumerata@odkrywca.pl; prenumerata@archeologia.com.pl
  3. faxem na numer: 71 328 83 71
  4. listownie na adres: IBHiK sp. z o.o, ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław
  5. telefonicznie u pracownika działu prenumeraty: tel. 71 329 71 71
 8. Zamówienie powinno zawierać dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres osoby zamawiającej, numer, od którego ma być przesyłana prenumerata, oraz dane do wysyłki, jeśli są inne niż osoby zamawiającej. W przypadku potrzebnej faktury dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest numer NIP, z zastrzeżeniem pkt.9.
 9. W przypadku braku pełnych danych, prenumerata jest księgowana / fakturowana i wysyłana od numeru bieżącego na dane wynikające z przelewu.
 10. Po dokonaniu zamówienia prenumeraty należy dokonać wpłaty za cały zamówiony okres prenumeraty z góry na konto w banku Alior Bank SA nr 98 2490 0005 0000 4520 6153 2533 lub za pośrednictwem sieci internet. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 11. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonymi na stronach internetowych firmy Blue Media S.A. odpowiada firma Blue Media S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 12. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych na stronach internetowych firmy PayPal odpowiada firma PayPal zgodnie ze swoim regulaminem.
 13. W przypadku zamówień uzgadnianych telefonicznie z pracownikiem działu prenumeraty możliwa jest forma płatności „za pobraniem” przy odbiorze u listonosza / na poczcie.
 14. Prenumerata staje się aktywna w momencie zaksięgowania wpłaty, do tego czasu zamówione czasopismo nie będzie wysyłane.
 15. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z opłaconego zamówienia na prenumeratę w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia i opłacenia.
 16. O rezygnacji należy bezzwłocznie powiadomić wydawcę w sposób podany w pkt. 7 a-e
 17. Po przyjęciu rezygnacji pracownik działu prenumeraty skontaktuje się z zamawiającym w celu określenia sposobu zwrotu pieniędzy.
 18. Ochrona danych osobowych
  1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, podanych przez siebie, w celu realizacji prenumeraty.
  2. Nabywca ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
  3. Więcej na temat ochrony danych osobowych i naszej polityki prywatności można odnaleźć pod adresem http://ibhik.pl/polityka-prywatnosci/
 19. Faktura VAT jest wystawiana w terminie do 7 dni od daty wpłaty w sposób określony w pkt. 8 na prośbę wpłacającego.
 20. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach możliwe jest wystawienie faktury w momencie wysyłki pierwszego zamówionego numeru prenumeraty, jednak wyłącznie po uzgodnieniu z działem prenumeraty. W przypadku nie opłacenia faktury wystawionej w tym trybie w terminie podanym na fakturze wysyłka kolejnych numerów prenumeraty zostaje wstrzymana do czasu uregulowania należności.
 21. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy widniejących na fakturze, nabywca ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres podany w pkt. 7c.
 22. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy, szczególnie adresowych, nabywca ma obowiązek poinformowania o tym wydawnictwo niezwłocznie.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane w sposób określony w pkt. 7 a-d
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

Poniżej znajduje się grupa pytań i odpowiedzi związanych z obsługą transakcji.

Czy muszę być zarejestrowanym w Blue Media, żeby móc zapłacić usługę lub towar?

Nie. Kupujący nie muszą rejestrować się w Blue Media.

W jaki sposób mogę dokonać płatności?

Po wybraniu produktu i dodaniu go do koszyka, należy przejść do KOSZYKA i po kliknięciu opcji PRZEJDŹ DO KASY i wypełnieniu formularza, należy zaznaczyć opcję płatności, po czym następnie zostaniesz przeniesiony na bezpieczne strony Blue Media, gdzie będziesz mógł wybrać dowolny kanał płatności. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach.

Jakimi przelewami elektronicznymi mogę płacić?

Możesz płacić wszystkimi przelewami transferowymi dostępnymi w Polsce.

Dokonałem płatności przelewem bankowym. Następnie kliknąłem na przycisk Potwierdź i nic się nie stało. Co robić?

Opisana sytuacja może mieć wiele przyczyn, najczęściej związanych z błędną pracą przeglądarek internetowych. Odczekaj jeszcze kilka minut, a następnie sprawdź, czy dostałeś e-mail z potwierdzeniem wpłaty. Jeżeli otrzymałeś e-mail z informacją, że transakcja zakończyła się pozytywnie, oznacza to, że Twoje pieniądze zostały przekazane dla serwisu, w którym kupujesz, prawidłowo. Jeśli nie otrzymałeś e-maila transakcja nie została zrealizowana i należy wykonać ją ponownie.