Kontakt | Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych

Kontakt

Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 15C, 62-510 Konin 

W razie problemów prosimy o kontakt z działem prenumeraty
e-mail: prenumerata@odkrywca.pl
tel.: 71 329 71 71

O Instytucie Badań Historycznych i Krajoznawczych

Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych został utworzony wiosną 2000 roku. Ponieważ jednym z głównych celów założenia spółki była działalność wydawnicza, założyciele spółki podjęli decyzję o przejęciu na siebie wydawania, już wówczas dwuletniego tytułu – miesięcznika „Odkrywca”.

Wychodzący od 1998 roku miesięcznik przeżywał trudne chwile. „Odkrywca”, choć animowany pasją i zapałem jego twórców, musiał też sprostać twardym wymaganiom rynku prasowego. Konieczne stało się wsparcie rzeczowe i stabilne źródła finansowania. Dla wielu wydawców jest to moment krytyczny, muszą oni sprostać wymaganiom ekonomii oraz znaleźć partnera, który rozumiałby nie tylko specyfikę działalności wydawniczej, ale podzielał również ich pasje, zainteresowania i ducha gazety. „Odkrywca” i jego poprzedni wydawca mieli szczęście. Pojawił się partner i przyjaciel – Adam Kuczyński „Proteus”. Od 2000 roku główny udziałowiec Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych i Wydawca dwóch obecnie tytułów: „Odkrywcy” i „Archeologii Żywej”, oraz dawniej również „Gazety Rycerskiej”.

Flagowym przedsięwzięciem Instytutu jest ogólnopolski miesięcznik „Odkrywca”. Czasopismo nie tylko poszukiwaczy, eksploratorów i miłośników historii, to przede wszystkim czasopismo ludzi poszukujących prawdy w historii. Prawdy o ludziach i wydarzeniach, o obiektach i przedmiotach tym cenniejszych, im bardziej zapomnianych przez podręcznikową wiedzę. Dzisiejszy „Odkrywca” tworzony jest przez ludzi, których pasja i zaangażowanie, wkład rzeczowy i intelektualny pozwoliły na uruchomienie projektu medialnego, edukacyjnego i popularyzatorskiego. Przedsięwzięcia, które przekracza ramy dziennikarskiego opisu wydarzeń, prezentacji tematów i poglądów, które samo inicjuje badania historyczne i eksploratorskie, które stara się wypracować płaszczyzny współpracy różnych stron i środowisk zaangażowanych w proces poznania i wiedzy historycznej. Niezależnie od prac poszukiwawczych, stara się aktywnie kształtować postawę środowiska polskich poszukiwaczy, miłośników historii oraz kolekcjonerów militariów, prowadząc dialog pomiędzy nimi, a administracją państwową powołaną do ochrony dziedzictwa narodowego.

Wiodącym i niezwykle cennym partnerem Instytutu jest łódzka, wysyłkowa księgarnia historyczna – Księgarnia Odkrywcy. To nie tylko wydawca wielu pozycji z dziedziny eksploracyjno-historycznej, ale także instytucja posiadająca blisko 6 tysięcy pozycji książkowych. W ofercie Księgarni Odkrywcy znajdują się książki nowo wydane a także trochę starsze, ogólnie znane i dostępne lub bardzo specjalistyczne.

Przez wiele lat realizacji swej misji Instytut i wydawane pod jego egidą czasopisma obecne są na największych tematycznych imprezach organizowanych w Polsce. „Odkrywca” jest patronem medialnym wielkich, masowych imprez plenerowych, jak Międzynarodowe Zloty Pojazdów Historycznych w Darłowie, Bielsku-Białej, Bornem Sulinowie. Patronuje także niezliczonym, lokalnym przedsięwzięciom , tematycznym m.in. Zlot Grup Rekonstrukcyjnych w Gostyniu, Moto Weteran Bazar w Łodzi.

Od 2006 roku Instytut jest także organizatorem Konferencji Popularno-Naukowych poświęconych tematyce eksploracyjnej i historycznej.

W 2008 roku Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych staje się właścicielem kolejnego tytułu prasowego, tym samym wzbogaca swoją ofertę wydawniczą o nowe pismo – „Archeologię Żywą”. Jest to dwumiesięcznik popularnonaukowy dla miłośników archeologii. W każdym numerze na 64 stronach prezentuje: wydarzenia i aktualności ze świata polskiej i zagranicznej archeologii, relacje z wykopalisk, wywiady ze sławnymi archeologami i podróżnikami, przegląd najnowszych odkryć, omówienie nowoczesnych metod oraz relacje z wystaw i konferencji. Przystępnie zarówno o przeszłości wielkich cywilizacjach, jak i własnej okolicy.

W związku z dynamicznym rozwojem, sygnowanych przez Instytut, badań interdyscyplinarnych, archeologicznych, geologicznych oraz historycznych, w 2008 roku uprawomocniła się Grupa Poszukiwawcza Odkrywcy grupująca specjalistów różnych dziedzin, m.in. archeologów, geologów, historyków, militarystów, archiwistów, bronioznawców, czy płetwonurków. Grupa została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny do prowadzenia profesjonalnych badań eksploracyjnych, m.in. georadar, magnetometry, kamery podwodne. Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem i Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (z lipca 2003 roku) oraz w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami państwowymi. Uzyskane podczas badań materiały, dokumentacja, przedmioty i wyniki prac, przekazujemy odpowiednim placówkom muzealnym, badawczym i archiwalnym. W ciągu ostatnich lat grupa dokonała szeregu badań bezinwazyinych mających na celu weryfikowanie możliwości istnienia podziemnych instalacji, obiektów i zabytków.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00 
css.php