ARCHEOLOGIA ŻYWA 4/2019

14,50 

Ponieważ lasy stanowią ok. 30% powierzchni naszego kraju w najnowszej Archeologii Żywej 4/2019 zatytułowanej „Co skrywają lasy?” staramy się odpowiedzieć na to z pozoru proste pytanie.

Opis

ARCHEOLOGIA ŻYWA 4 (74) 2019

 • 4 / Lasy Państwowe i inwentaryzacje dziedzictwa kulturowego. LiDAR (i nie tylko), czyli dzisiejsza archeologia na terenach zalesionych
 • 14 / Bory Dolnośląskie: archeologiczna Terra incognita, pustka, czy Eldorado?
 • 24 / Krótki poradnik czym jest LiDAR, czyli punkty, modele i lasery
 • 26 / Krzemionki Opatowskie: ukryte w lasach dziedzictwo z listy UNESCO w świetle LiDARu
 • 32 / Terra Desolata? Galindia w XXI wieku: archeologia i edukacja na przykładzie badań w południowej części powiatu mrągowskiego
 • 38 / Archeologiczny spacer przez Klokočské a Betlémské skały Czeskiego Raju
 • 44 / Kiedy deszcze zraszały pustynię… Archeologia wczesnego holocenu na wschodniej Saharze
 • 54 / O czym szumią stare drzewa
 • 58 / Smaki lasu
 • 62 / Książę Almosz i jego Dömös: kawałek historii wczesnośredniowiecznych Węgier
 • 68 / World Archaeological Congress po raz pierwszy w Europie Środkowej
 • 72 / Salona – Stolica Dalmacji
 • 80 / Kilka słów o pluciu i spluwaczkach
 • 84 / Archeologia: od opowieści o przeszłości ku nauce

O ZAWARTOŚCI

Często słyszę pytanie „czym zajmuje się archeologia i gdzie są jej granice”? W moim przekonaniu archeologia służy poznawaniu naszej przeszłości społecznej, kulturowej i biologicznej (te trzy składowe są ze sobą różnorodnie powiązane) w oparciu o badania wszelkich materialnych śladów przeszłości, na których ludzie odcisnęli swoje piętno. A granice tak rozumianej archeologii? Nie istnieją! To my sami je wymyślamy, wpisując się w aktualnie obowiązujące paradygmaty czy politykę uprawiania nauki. A rolą badacza jest przekraczanie granic.

Taką barierą w archeologii do niedawna były lasy. Zwarta szata roślinna skutecznie ograniczała penetrację puszcz w poszukiwaniu dziedzictwa archeologicznego. Rewolucja w tym względzie na świecie zaczęła się dekadę temu, a w Polsce niewiele później. Co ją spowodowało? Użycie nowej techniki badawczej w postaci różnych form skaningu laserowego. Okazało się, że w lasach kryje się ogrom dziedzictwa nieznanego dotychczas naukowcom. W puszczach Mezoameryki skanery wskazały lokalizację całych opuszczonych miast i wielkich kompleksów świątynnych! Zaś u nas: zapomniane fortyfikacje, opuszczone wsie i miasteczka, relikty dawnej gospodarki, pola bitewne i cmentarzyska. Setki i tysiące nowych stanowisk archeologicznych o chronologii od epoki kamienia po współczesność. Prawdziwe Eldorado! Te ukryte w lasach archeologiczne skarby chcemy przybliżyć Czytelnikom w bieżącym numerze AŻ.Na początek prezentujemy relacje z badań wielkich kompleksów leśnych położonych w Polsce. Rafał Zapłata i Krzysztof Stereńczak prezentują metody i pierwsze wyniki badań nad dziedzictwem archeologicznym ukrytym w Puszczy Białowieskiej i w polskich Karpatach. Rafał Zapłata przybliża również pionierskie w naszym kraju rozpoznanie reliktów pradziejowego górnictwa wokół Krzemionek Opatowskich, wykonane z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego. W kolejnym tekście piszący te słowa sygnalizuje efekty badań nad dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym Borów Dolnośląskich. Z kolei Iwona Lewoc, Monika Radzikowska i Kamil Niemczak przedstawiają efekty edukacyjno-badawczego projektu fundacji Terra Desolata, realizowanego na Mazurach. W dalszej kolejności, na wycieczkę pradziejowymi szlakami do jaskiń ukrytych w lasach Czeskiego Raju zapraszają Jan Prostředník i Jan Střida – archeolodzy z muzeum w Turnovie. O czasach, kiedy południowa Sahara była zielona pisze Paweł Polkowski. Na koniec leśnego bloku tematycznego proponujemy lekturę eseju Izabeli Borysławskiej o kulturowej roli drzew. Zapraszamy też do Archeokuchni, w której Maciej Słowiński przyrządza wedle dawnych receptur dania z dziczyzny.

Poza tematem numeru zapraszamy na wycieczkę na wczesnośredniowieczne Węgry, a to za sprawą tekstu Marioli Biernat-Nowackiej, Łukasza Nowackiego i Tomasza Sajeckiego. Zapraszamy też do czeskiej Pragi, gdzie w lipcu przyszłego roku odbędzie się Światowy Kongres Archeologiczny. Wydarzenie to, jego cele i program, przybliża prof. Arkadiusz Marciniak. Po Salonie, stolicy rzymskiej prowincji Dalmacja, oprowadzi nas Piotr Piekarz. Magdalena Konczewska omawia zaś historię… spluwaczek. Do zajęcia się tematem natchnęło Autorkę odkrycie przez nas takiego zabytku przy jednej z opuszczonych karczm w Borach Dolnośląskich. Na koniec zapraszam do lektury tekstu Jakuba Okonka o metodologii archeologii.

ARCHIWUM

W celu wyszukania w naszym archiwum konkretnego numeru czy ogólnego tematu skorzystaj z poniższej przeglądarki. Wpisując daną frazę powinny pojawić się numery, w których chociaż trochę są one poruszane. [ess_grid alias=”sklep_small_az”]

Informacje dodatkowe

Waga0,3 kg
ISBN

9771426705053

ARCHEOLOGIA ŻYWA 4/2019
14,50